22 november 2017

SGP Alblasserdam loopt mee met buurtpreventie

"Een veilig Alblasserdam, dat doen we samen!" Onder dat motto liepen verschillende fractieleden van SGP Alblasserdam woensdagavond 22 november mee met de Buurtpreventie. In de wijk Kinderdijk gingen ze samen de straat op om te kijken hoe veilig het daar is.

Buurtpreventie wordt gedaan door een groep vrijwilligers die door surveillance de wijk veilig proberen te houden. In tweetallen lopen ze zo'n anderhalf uur in de wijk. SGP-raadslid Corné van Werkhoven liep de hele avond, van 19:30 uur tot 23:00 uur mee. "We zijn er achter gekomen dat buurtpreventie veel breder is dan we dachten. Ze letten niet alleen op vage figuren die rondlopen in de straat, maar ook of er stoeptegels los zitten of bosjes te ver over de stoep hangen. Daarnaast hebben ze ook nog een sociale functie, omdat ze geregeld een praatje maken met ouderen en andere bewoners in de wijk."

Een veiliger Alblasserdam is een speerpunt in het verkiezingsprogramma van de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, legt SGP-raadslid Jaco Brand uit. "We vinden het belangrijk dat buurtpreventie er is. We steunen het van harte, maar willen het ook graag uitgebreid zien over de rest van Alblasserdam. Daarom willen we deze mensen ook een hart on de riem steken door aanwezig te zijn en te ervaren wat het werk precies inhoudt en waar ze tegen aanlopen."

Bewustwording
Brand zelf liep niet mee met de buurtpreventie, maar hoopt wel dat er bij Alblasserdammers bewustwording wordt gecreëerd door de actie. "Je ziet tocht dat de buurtpreventie heel veel dingen signaleert waar mensen zich niet bewust van zijn of laks mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan verlichting in brandgangen, deuren die niet goed dicht zitten of sleutels die in sloten steken. We moeten zelf bewust worden om de boel goed af te sluiten en ons huis goed te verlichten, samen kunnen we dan de veiligheid in de gaten houden."

In Kinderdijk wordt er door de Buurtpreventie sinds begin 2016 gesurveilleerd, Souburg is daar dit jaar bij gekomen. Ideaal gezien zou er volgens de SGP binnen niet al te lange tijd in heel Alblasserdam gesurveilleerd moeten worden. In het kader van de veiligheid in Alblasserdam gaat de partij ook nog op bezoek bij de wijkagent van het dorp.

SGP Alblasserdam heeft een vlog  gemaakt tijdens hun avond met de buurtpreventie. Die vlog verschijnt binnenkort op hun social media kanalen.