1 juni 2021

SGP beëindigt samenwerking

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie stopt de samenwerking met PvdA en CDA in het gemeentebestuur. Dat is de consequentie van het besluit dat vorige week in de gemeenteraad genomen is over de positie van de zondag in het Werelderfgoed Kinderdijk.

Fractievoorzitter Jaco Brand: ‘Voor ons is de positie van de zondag een principieel punt. De zondag is Gods dag die aan Hem gewijd is. Met dit besluit worden door PvdA en CDA expliciete afspraken die wij met hen hebben -over het voorkomen van nieuwe activiteiten op zondag- geschonden. Dat betreuren wij zeer. Wij hebben daar de afgelopen tijd intensief in coalitieverband over gesproken en ook de consequenties duidelijk gemaakt indien daartoe toch zou worden besloten.’

‘Er is het laatste jaar lichtvaardig omgegaan met voor ons principiële en zeer gevoelige thema’s, zoals het hijsen van de regenboogvlag en het daarmee samenhangende LHBTI-beleid. Besluiten daarover achten wij op grond van de Bijbel in strijd met Gods scheppingsorde. Dit heeft ons destijds diep geraakt en de samenwerking toen al onder druk gezet.’

SGP-wethouder Peter Verheij zal uit het college vertrekken. Vanochtend heeft hij in het college van burgemeester en wethouders het afronden van zijn werkzaamheden besproken. Het bestuur en de fractie zijn Peter zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij in de afgelopen elf jaar heeft gedaan voor Alblasserdam en de regio Drechtsteden