27 september 2019

SGP-jongeren nu ook in Alblasserdam en Papendrecht

De SGP heeft sinds kort ook een eigen jongerenafdeling in Alblasserdam en Papendrecht. Zeventien commissieleden gaan zich bezighouden met allerlei activiteiten voor SGP'ers én niet-SGP'ers.

In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam zitten donderdagavond her en der jongeren met elkaar te overleggen. De nieuwe SGP jongerenafdeling heeft er duidelijk zin in om aan de slag te gaan. Over enthousiasme om mee te doen hoefden de initiatiefnemers sowieso niet te klagen.

"We hebben met zeventien leden één van de grootste commissies van Nederland", stellen Peter de Leeuw en Dick Griep, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. "Op de eerste avond om de belangstelling te peilen werd gevraagd: wie wil zich aansluiten? Tot onze verbazing hoefde niemand erover na te denken en had iedereen er zin in."

Groot
Even terug in de tijd: de bestaande jongerenafdeling van de SGP in de voormalige gemeente Molenwaard omvatte ook Alblasserdam. De fusie met Giessenlanden zorgde ervoor dat vanuit de landelijke organisatie gekeken werd naar een nieuwe jongerenafdeling in Alblasserdam. "Anders zou het werkgebied wel heel erg groot worden. De landelijke coördinator heeft contact met ons opgenomen en het opzetten van de nieuwe afdeling in gang gezet."

Papendrecht
Zestien van de zeventien leden zijn Alblasserdammers; één van hen komt uit Papendrecht. "Officieel valt Papendrecht onder ons werkgebied, maar we willen eerst hier een goede basis neerzetten voordat we ons op onze buurgemeente gaan richten." Die basis bestaat onder meer uit een eigen website, die deze week online gaat: sgpjap.nl.

De interesse van jongeren in politiek is, gemiddeld genomen, niet al te groot. De SGP-jeugd vormt daar al jarenlang een uitzondering op, met volgens eigen zeggen de grootste

jongerenafdeling van het land. Politieke interesse, maatschappelijke betrokkenheid, die elementen noemen Peter en Dick als redenen om zich op deze manier in te zetten. "Bij veel van ons zit het politiek actief zijn in de familie, is een vader bijvoorbeeld raadslid. Daarnaast is het gewoon een gezellige groep mensen, met wie het leuk samenwerken is."

Tweede Kamer
In februari staat de eerste avond die ze organiseren op de agenda. Naar alle waarschijnlijkheid schuift dan een lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP aan. Over het thema is de commissie nog aan het brainstormen.

"De politieke avonden gaan we meerdere keren per jaar houden. Daarnaast willen we ook andere activiteiten opzetten, zoals bijvoorbeeld een volleybaltoernooi. Ons doel is de onderlinge binding van de SGP-leden te versterken, maar tegelijkertijd ook open te staan voor mensen van buiten de partij. We willen een breder publiek dan alleen onze eigen achterban aanspreken."

Bron: De Klaroen