4 december 2018

SGP pleit voor een vuurwerkvrij Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De SGP van Alblasserdam wil graag Alblasserdam vuurwerkvrij maken tijdens de jaarwisseling 2019/2020.

De lokale SGP heeft, samen met de ChristenUnie, de discussie over het vuurwerk aangezwengeld in de raad, maar vond weinig gehoor bij de overige partijen. "De burgemeester heeft bij de algemene beschouwingen beloofd om ernaar te kijken. We hebben daarna een uitleg gekregen van ambtenaren, die de juridische en praktische mogelijkheden van een vuurwerkverbod op bepaalde plaatsen in het dorp belicht hebben. Daaruit is gebleken dat de gemeente heel beperkte mogelijkheden heeft op dit moment."

Ondanks de geringe mogelijkheden om een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod erdoor te krijgen in Alblasserdam, wil de plaatselijke SGP het er niet bij laten zitten. "We willen graag de discussie aanwakkeren over de zin en de gevaren van vuurwerk", licht raadslid Corné van Werkhoven toe.

Overlast
"Vuurwerk zorgt elk jaar voor veel overlast, letsel en schade. Daarnaast zijn nog veel meer zaken te noemen: ouderen kunnen ook in december weer gewoon veilig over de straat, hondenbezitters kunnen hun viervoeter weer rustig uitlaten, er breekt geen paniek meer uit onder de dieren in de dierenweides en jonge kinderen durven weer gewoon rustig te gaan slapen. Laten we hierbij niet vergeten dat onze hulpverleners ook weer veilig en met voldoening hun werk kunnen doen tijdens de jaarwisseling."

Kwetsbare patiënten met luchtwegaandoeningen kunnen veel hinder ervaren van de vele zware metalen die in de lucht worden geschoten rondom de jaarwisseling. Van Werkhoven: "Schone lucht is voor hen essentieel. Een vuurwerkvrije jaarwisseling draagt daaraan bij en voorkomt de smogvorming."

Schoon genoeg
"Onze gemeente heeft de slogan 'Alblasserdam heeft er schoon genoeg van'. Daar past heel goed een vuurwerkvrije gemeente bij. Dit bespaart vele giftige stoffen in de lucht. Campagne voeren bij de ingang van ons dorp voor schonere lucht staat in schril contrast met het vele gif dat de lucht in gaat met vuurwerk. Hierin zouden we veel consequenter moeten zijn."

Fors bedrag
Een vuurwerkvrije gemeente heeft volgens de SGP nog meer voordelen; het zal veel kosten besparen. Denk maar aan het weghalen van straatmeubilair, alle vernielingen door vandalisme dat vuurwerk ook met zich meebrengt, de opruimwerkzaamheden na de jaarwisseling, de extra inzet van toezichthouders. Wanneer deze kostenposten opgeteld worden, loopt het bedrag fors op dat de gemeenschap hieraan betaalt.

De plaatselijke SGP beseft dat het afsteken van vuurwerk een oude traditie is, maar niet persé een goede. "Het afsteken van vuurwerk wordt vaak als iets onschuldigs gezien. Zoals al eerder gezegd zorgt vuurwerk jaarlijks voor overlast, letsel en schade."

De SGP sluit af met enkele praktische tips. Van Werkhoven: "Besteed de forse vuurwerkuitgaven dit jaar eens op een andere manier. Denk hiermee vooral aan je kwetsbare medemens en de dieren om je heen. Wat zou het mooi zijn als het vuurwerkgeld bijvoorbeeld dit jaar eens aan de Voedselbank werd geschonken."

Bron: De Klaroen