7 december 2017

SGP pleit voor vuurwerkvrije zones

De Alblasserdamse SGP-fractie heeft woensdagavond tijdens de commissievergadering gepleit voor vuurwerkvrije zones in het Damdorp.

SGP-raadslid Corné van Werkhoven: "Met het instellen van vuurwerkvrije zones doen we niet alleen kleine kinderen en ouderen een plezier, maar ook dieren en het milieu."
U dient cookies te accepteren om deze content te bekijken

Een aangelegen punt voor de SGP is de luchtkwaliteit. Rond de jaarwisseling ligt de fijnstofconcentratie vijftig procent hoger.

Van Werkhoven verwijst verder naar de vele ongevallen, de overlast ruim voor en na de jaarwisseling, de schade aan gebouwen en voertuigen en de rommel die vuurwerk op straat veroorzaakt.

Het voorstel heeft geen betrekking op de komende jaarwisseling. De SGP wil het onderwerp op de maatschappelijk agenda zetten. Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 zouden idealiter voor het eerst vuurwerkvrije zones ingesteld moeten worden.

Sinds 2015 beslissen gemeenten zelf over een gebiedsverbod voor vuurwerk. Tientallen gemeenten stelden zo'n verbod ook daadwerkelijk in. De gemeente Rotterdam heeft bij de jaarwisseling 2014/15 ook 31 vuurwerkvrije zones aangewezen.

Bijdrage in de commissie:

Voorzitter, op de agenda stond vandaag het onderwerp wensballonnen en een
aanpassing hiervoor op de APV. Onze fractie heeft ook en wens, en wel eentje die
ook met vuur te maken heeft en misschien ook aanpassing vereist in de APV.
Graag zouden wij het onderwerp vuurwerk aan de orde stellen. Op dit moment volop
actueel en ook landelijk in het nieuws. Veel gemeenten bereiden zich voor op de
jaarwisseling, en ook in Alblasserdam is de Carbid-zone weer ingesteld. De
onderzoeksraad voor de veiligheid publiceerde recent een niet mis te verstaan
rapport: vuurwerk zorgt voor zeer onveilige situaties bij de jaarwisseling. Steeds meer
instanties en overheden beginnen een voorkeur te krijgen voor verbieden van
vuurwerk. Een petitie voor een landelijk vuurwerkverbod heeft dit jaar al 50.000
handtekeningen opgehaald. Sinds 2015 beslissen gemeenten zelf over een
gebiedsverbod voor vuurwerk. Vorig jaar stelden ruim 54 gemeenten zo’n verbod ook
daadwerkelijk in. De gemeente Rotterdam heeft bij de jaarwisseling 2014/15 ook 31
vuurwerk vrije zones aangewezen. Alblasserdam ontbreekt nog op deze lijst, en de
SGP fractie zou zich graag inzetten voor vuurwerk vrije zones, ook in ons dorp.
Hiermee doen we niet alleen kleine kinderen en ouderen een plezier, maar wat te
denken van dieren, het milieu (veel zware metalen en 50% hogere
fijnstofconcentratie na nieuwjaarsnacht). Wat te denken van de vele ongevallen, de
vele overlast ruim voor en na de jaarwisseling, de schade aan gebouwen en
voertuigen en de rommel die het op straat veroorzaakt. Kortom, reden genoeg om dit
eens te agenderen.
Vraag: wat vind de portefeuillehouder van het aanwijzen van vuurwerkvrije zones in
Alblasserdam? Daarnaast de vraag: mocht hiervoor voldoende steun bestaan in de
raad, op welke termijn zou hierop actie ondernomen kunnen worden?

Zie voor meer informatie:

https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/editorial/docs/rapportagevuurwerk2016.pdf