7 januari 2019

SGP raadpleegt inwoners over grondstoffenscheiding

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie is benieuwd naar de ervaringen van inwoners als het gaat om het scheiden van grondstoffen.

De SGP constateert dat het scheiden van grondstoffen steeds beter lukt in Alblasserdam. Ook zijn er mooie resultaten geboekt in het afgelopen jaar. Zo dalen het aantal kilo’s restafval, GFT, oud papier en karton nog steeds.

Anderzijds zitten er nog steeds te veel ‘stoorstoffen’ in de containers waar de desbetreffende materialen niet in horen; bijvoorbeeld glas en textiel in het restafval. Met de huidige resultaten zijn we nog ver verwijderd van de gewenste doelstelling 100 kg restafval per inwoner in 2020.

De SGP is benieuwd naar ervaringen van inwoners en wat hen kan helpen om te komen tot een nog betere grondstoffenscheiding. Op https://www.alblasserdam.sgp.nl/grondstoffenscheiden kunt u uw ervaringen, tips en opmerkingen achterlaten.