29 juni 2017

SGP stemt in met renovatie gemeentehuis

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie in Alblasserdam heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering laten weten in te stemmen met plannen over de renovatie van het gemeentehuis. Ook gaat de partij akkoord met aanpak van het Raadhuisplein, oversteek Haven en ontwikkeling Havenstraat.

Door groen licht te geven op deze dossiers kunnen de ambities uit de samenlevingsagenda en de centrumvisie gerealiseerd worden. SGP-raadslid Brand: ‘Een makkelijk besluit was het zeker niet. Met name bij het raadsvoorstel omtrent het gemeentehuis is uitvoerig gesproken over het financiële kader en de vereiste businesscase.

De voorgestelde investeringen zijn hoog, maar rechtvaardigen wel het doel. Er liggen ook duidelijke en reële kansen om een groot deel van de investering terug te verdienen. Enerzijds vanuit lagere energielasten (omdat het gemeentehuis sterk wordt verduurzaamd) anderzijds vanuit het verhuren van beschikbare ruimte. Bovendien vanuit een verdienmodel wat economische waarde toevoegt.’ Dat laatste was voor de VVD-fractie een zeer belangrijk component om uiteindelijk in te kunnen stemmen.

Genoemde randvoorwaarden zijn verwerkt in een motie. Vrijwel de gehele raad steunde de motie, alleen D66 stemde tegen. Dat is tegen het zere been van Brand. ‘Aan het einde van het debat werd vooral duidelijk dat D66 niet voornemens was om naar argumenten van de raad en het college te luisteren. De wil was er niet om er uit te komen.‘

Vorige week gaf D66-fractievoorzitter Pardo Kruidenier een interview aan het AD waarin hij bijzonder kritisch was over de renovatie van het gemeentehuis. Brand: ‘De SGP is teleurgesteld over de wijze waarop D66 heeft geopereerd en vindt het ook geen recht doen aan het gelopen proces.’