25 februari 2020

SGP wil onderzoek naar Alblasserdampas

SGP Alblasserdam zou graag zien dat er een onderzoek komt naar een Alblasserdampas. Wellicht zou zo’n kortingspas interessant kunnen zijn voor ondernemers en inwoners.

Mogelijke voordelen van een Alblasserdampas:

  •  samenbindende werking voor ondernemers en winkeliers

  • extra voordeel voor specifieke doelgroepen; zoals senioren, scholieren, bijstandsgerechtigden, mantelzorgers en vrijwilligers

  • steun voor de lokale economie en culturele instellingen

Invoering van de Alblasserdampas zou vorm kunnen krijgen via het ondernemersfonds en/of ondernemersverenigingen en/of winkeliersverenigingen.

Een plaatselijke kortingspas is niet nieuw in de regio. Sinds een aantal jaar is er een Dordtpas, ook in Papendrecht is de vraag gesteld naar een Papendrecht Pas.