17 april 2019

Steun voor amendement SGP inzake verbod ballonnen

Alblasserdam – Een amendement van de SGP om het oplaten van ballonnen te verbieden, heeft een meerderheid gekregen in de gemeenteraad.

PvdA, D66, ChristenUnie en twee leden van het CDA steunden het amendement om zo’n verbod te regelen via de APV.

SGP-raadslid Van Werkhoven: ‘Wij zijn bij dit initiatief voornamelijk gedreven door aandacht voor de flora en fauna. Ook zijn er veel dieren die schade ondervinden door ballonnen. Daarbij speelt tevens de gedachte dat om iets groots te bereiken je soms klein moet beginnen, zo ook in dit geval. Voor de SGP-fractie is verder de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap over de aarde van groot belang.’

Van Werkhoven vervolgt: ‘We weten eigenlijk al jaren dat ballonnen slecht zijn voor het milieu, ze verteren immers niet en blijven nog tot in lengte van jaren achter met alle gevolgen van dien. Dieren die een ballon binnenkrijgen, overleven dit meestal niet. Toch is er tot nog toe weinig beleid voor in onze gemeente en zijn ballonnen nog breed toegestaan. Wij vinden het daarmee een krachtig signaal richting de samenleving om dit in de APV op te nemen. Het noodzaakt dan echt tot nadenken over de gevolgen, en nadenken over goede, duurzame en milieuvriendelijke alternatieven. En ja, handhaving is hierin ook een discussiepunt, is zo’n bepaling wel te handhaven? Het gaat ons hierbij echter niet om het beboeten van een moeder omdat haar kind per ongeluk een ballon de lucht in laat gaan, nee het gaat ons om de grotere feesten, partijen, evenementen en gelegenheden waar ballonnen worden opgelaten, denk aan de scheepswerven bij een tewaterlating, denk aan bruiloften, enzovoorts. Deze zijn goed vooraf aan te schrijven op een verbod, en achteraf te controleren op een overtreding. Zoals wij ook in de commissie aangaven zal handhaving voor meerdere bepalingen in de APV moeilijk zijn, denk aan artikelen over paardenpoep, maar ook het artikel voor de wensballonnen. Wij vinden daarbij ook de signaalfunctie naar de samenleving belangrijk.’