1 juli 2017

Steun voor SGP-plan permanent vertoon Nederlands vlag op gemeentehuis

ALBLASSERDAM - Tijdens de algemene beschouwingen 2017 heeft fractievoorzitter De Leeuw gepleit voor vertoon van de Nederlandse vlag het jaarrond bij het gemeentehuis.

Met name het feit dat op dit moment wel de Europese vlag naast de provinciale en de Alblasserdamse vlag wappert, maar de Nederlandse driekleur hierbij ontbreekt, zette de SGP-fractie tot nadenken. Ook heeft de SGP van oudsher een warm gevoel bij deze nationale uiting van saamhorigheid en verbinding met ons koningshuis. Een investering voor nachtverlichting om permanent vlaggen wettelijk mogelijk te maken, heeft de SGP hier graag voor over.

De burgemeester stond welwillend tegenover het SGP-voorstel en adviseerde de raad deze permanente vlag te overwegen bij het monument. In zijn tweede termijn vroeg fractievoorzitter De Leeuw toch om een Nederlandse vlag voor het gemeentehuis. Zeker gezien het feit dat er ook drie permanente vlaggenmasten op de schetsen voor het gerenoveerde gemeentehuis getekend staan.

In een discussie die over dit thema ontstond in de raad waren veel steunbetuigingen bij dit voorstel. D66 had echter wel haar reserves bij het voorstel en bracht het vlaggen met de Nederlandse driekleur in verband met rechts-extremisme. Dit standpunt werd echter door burgemeester Paans al snel weggewimpeld. Op de vraag waarom dan juist de Europese vlag weg moest, antwoordde De Leeuw dat de meest logische volgorde zou zijn: lokaal, provinciaal, nationaal. Hier konden de andere raadsfracties zich goed in vinden.