29 december 2015

Terugblik 2015

Terugblik 2015

Bijdrage december 2015

Een intensief jaar ligt achter ons. Veel inspanningen van inwoners, ondernemers en gemeente leidden tot mooie resultaten. De Beukelmanschool Mesdaglaan en de Blomhoeve werden geopend, tal van reconstructies rondden we af zoals de Van Eesterensingel, vinkenwaard-noord, het Wilgenplein, Kastanjelaan en de Polderstraat. Het Werelderfgoed Kinderdijk kreeg een impuls en werkt aan een nieuwe entreezone. Ook zijn er veel plannen in de stijgers gezet. We spraken over het Raadhuisplein, het Lammetjeswiel en het Scheldeplein als de nieuwe huiskamers van ons dorp. 2015 was ook het eerste jaar dat we voor de nieuwe taken van Jeugd, Zorg en Werk verantwoordelijkheid droegen. Ook kreeg Alblasserdam een nieuwe burgemeester. Hij maakte kennis met het warme bad van de Alblasserdamse samenleving.

En in december besloot de gemeenteraad nog tot de herbestemming van de school aan de Lelstraat tot Partici-pand en het instellen van een ondernemersfonds. Beide initiatieven uit de samenleving die typerend zijn voor de wijze waarop het samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers tot mooie resultaten kan leiden. Samen doen!

Tegelijk kwam de wereld in 2015 hard onze woonkamers binnen. Tot twee maal toe was Parijs het toneel van een terreuraanslag. En dat naast alle oorlog en terreur in het Midden Oosten en in Afrika.  Beide keren stonden we er met de gemeenschap bij stil om afstand te nemen van geweld en terreur en te staan voor onze democratische waarden en om vrede en vrijheid te waarderen. De nood van de vluchtelingen leidde tot ruim tien weken crisisnoodopvang voor 39 vluchtelingen. Kerken, moskee, vrijwilligers en ondernemers droegen eraan bij dat Alblasserdam op menswaardige wijze sober en humaan onderdak bood.

Ik dank u namens het College van Burgemeester en Wethouders voor uw betrokken bijdrage in 2015 en wens u Gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe!