16 mei 2019

Thema-avond Mercon Kloos en Molengebied

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie organiseert een thema-avond over Mercon Kloos en over het Molengebied.

De fractie wil graag in gesprek met inwoners, met name met omwonenden van het Mercon Kloosterrein en dijkbewoners. Naast het delen van informatie zal er ook volop ruimte zijn voor interactie.

SGP-fractievoorzitter Brand: ‘Het voorontwerp bestemmingsplan Mercon Kloos zal voor de zomer nog behandeld gaan worden. Vanaf 28 maart heeft het plan ook ter inzage gelegen. Een grote berg aan informatie waar de SGP-fractie indien gewenst de nodige toelichting op kan geven. Echter is deze avond vooral bedoeld voor het delen van ervaringen en meningen.’

Raadslid Van Vliet: ‘Onlangs zijn de raden van Alblasserdam en Molenlanden in gesprek gegaan over de ontwikkelingen rondom het Molengebied, dit naar aanleiding van een eerder ingediende motie van de SGP-fractie. Daar zijn we uiteraard content mee. De verantwoordelijke wethouders hebben ons meegenomen in de maatregelen op korte termijn en in de visies rondom de langere termijn. Juist daar komt de raad voor de zomervakantie nog over te spreken. Dat alles ook een duidelijke link heeft met de ontwikkelingen van het Mercon Kloosterrein zal deze avond ook duidelijk worden.’

De thema-avond vindt plaats op woensdag 29 mei 2019 in MFC Maasplein, Maasstraat 30 te Alblasserdam. Aanvang: 20.00 uur.