3 maart 2018

Tip of goed idee voor SGP? Alblasserdam Kwartet cadeau

ALBLASSERDAM – Wie de SGP op 10 maart in de bibliotheek of op 17 maart in Makado benadert met een goed idee of een tip, krijgt een exemplaar van Het Alblasserdam Kwartet cadeau.

SGP Alblasserdam is benieuwd naar tips, suggesties en goede ideeën waar de partij in de komende raadsperiode 2018-2022 gevolg aan kan geven.

De SGP bestaat dit jaar 100 jaar. Daarom looft SGP Alblasserdam 100 kwartetten uit voor de 1e 100 inwoners met goede tips en suggesties.

SGP-lijsttrekker Peter Verheij: ‘We maken ons als SGP sterk voor het dorps karakter van Alblasserdam. Goede ideeën, tips, maar ook zorgen of klachten ontvangen we graag. Alle inbreng is welkom en nemen we serieus. Wij maken ons graag met onze inwoners sterk voor een leefbaar, groen en veilig dorp.’