21 september 2018

Tussenevaluatie ondernemersfonds

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Samenleving op 18 september is het ondernemersfonds geëvalueerd. Dit betrof de tussenevaluatie na 2 jaar. Voor deze evaluatie zijn de volgende partijen gevraagd naar hun ervaringen met het fonds:

-        Het bestuur Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam

-        De gemeente

-        Vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden

Alblasserdam heeft sinds 1 januari 2016 een eigen ondernemersfonds. Hiermee wordt via de gemeentebelastingen op onroerend goed een bijdrage opgehaald bij de ondernemers, waarna via het fonds projecten kunnen worden aangevraagd door ondernemers. Dit gebeurt via zogeheten trekkingsgebieden: groepen ondernemers binnen een zelfde gebied of categorie. Alblasserdam heeft 13 trekkingsgebieden:

 

De volgende geografische trekkingsgebieden zijn gedefinieerd: 

 1. Centrum (incl. Dam-Plantage, Van Eesterensingel en Winkelcentrum De Touwbaan)
 2. Makado Winkelcentrum
 3. Winkelcentrum Scheldeplein e.o.
 4. Oost- & West-Kinderdijk
 5. Overige Woongebied
 6. Zuiderstek e.o.
 7. Bedrijventerreinen (Vinkenwaard, Hogendijk, Nieuwland Parc)
 8. Paardenwei (mandelig gebied)
 9. Aan de Noord (mandelig gebied)
 10. Buitengebied
 11. Sector Sport
 12. Sector Onderwijs
 13. Sector Zorg en Welzijn

Belangrijkste doelstelling van het ondernemersfonds is ‘een instrument om de organisatiekracht van de ondernemers te versterken en om gezamenlijk te werken aan verdere versterking van de lokale economie. Op de vraag vanuit de SGP-fractie gaf de wethouder aan dit ook duidelijk te kunnen merken gezien de mooie en doeltreffende projecten die zijn gerealiseerd.

De bevindingen vanuit de tussenevaluatie zijn positief: de opstart heeft wat lang geduurd, maar inmiddels zijn mooie projecten aangevraagd en gerealiseerd en de samenwerking verloopt goed. Zaken die al jaren werden besproken maar tot nu toe nooit gerealiseerd worden nu via het ondernemersfonds opgepakt, zoals camerabewaking op de bedrijventerreinen.

Wel blijkt dat nog niet alle ondernemers zijn aangehaakt bij het ondernemersfonds. Sommigen interesseert het niet en zij reageren ook niet op uitnodigingen vanuit het fonds. Enkele trekkingsgebieden hebben nog geen project aangevraagd en verdienen dan ook de nodige aandacht vanuit het fonds om hen te activeren.

Vanaf nu is de eindevaluatie van belang. Daarbij zal een definitief besluit worden genomen of het ondernemersfonds zal worden voortgezet. Zaken die in de eindevaluatie zullen worden meegenomen zijn: afrekensystematiek, hoogte van de bijdrage en bevoorschotting. Tijdens de commissievergadering is ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de methode van evalueren: zorg ervoor dat er zo veel mogelijk betrokkenen worden bevraagd en input leveren.