9 februari 2021

Vaccinatiestandpunt SGP Alblasserdam

Vaccinatiestandpunt SGP Alblasserdam

 

We verkeren momenteel als dorp, land en wereld in een heuse pandemie: de COVID-19 besmettingen eisen hun tol en vragen om ingrijpende maatregelen. Dit merken we ook in Alblasserdam. Ons dorp is eveneens niet ontkomen aan besmettingen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door dit virus. De landelijke overheid neemt alle mogelijke maatregelen om dit virus te lijf te gaan. Met hoge snelheid zijn intussen vaccins ontwikkeld om het virus tegen te gaan. De overheid ziet het vaccin als middel om weer uit deze pandemie te komen en doet er dan ook alles aan om zo spoedig mogelijk alle inwoners gevaccineerd te krijgen.


Hoe staat de SGP-fractie nu in deze ontwikkelingen, die ons allemaal aangaan en ook ons veel bezig houden?


Allereerst constateert de SGP-fractie dat ook de wetenschap met de rug tegen de muur stond bij het uitbreken van het coronavirus. Hoewel de wetenschap een groot goed is voor onze samenleving, is het tegelijk niet de wetenschap, maar God die regeert en boven alle ontwikkelingen staat. Onze steun zoeken we dan ook niet in de eerste plaats bij de wetenschap of bij een vaccin, maar bij God. 


Over de komst van een vaccin en het zich laten vaccineren zijn vele meningen, die uiteenlopen van nadrukkelijke ‘drang of dwang’ tot nadrukkelijke ‘afwijzing’. Ook binnen de achterban van de SGP-fractie liggen deze meningen verschillend. Het betreft een heel persoonlijke keuze die de integriteit van het eigen lichaam -een klassiek grondrecht-  aangaat. Het vaccin heeft hoe dan ook gevolgen voor het persoonlijke lichamelijk welzijn, of het nu uiterlijk merkbaar is of niet. Deskundigen ontkennen ook geen van allen de aanwezigheid van risico’s. Deze zijn er echter ook bij niet-vaccineren. Kortom, de SGP-fractie ziet wel of niet vaccineren dan ook als een heel persoonlijke keuze die ieder in vrijheid moet kunnen maken, met goede afweging van alle voor- en tegenargumenten. De persoonlijke gewetensovertuiging speelt hierbij een grote rol. Gewetensvrijheid is een groot goed waar niemand -ook geen overheid- over mag beslissen of dwang op mag uitoefenen. Velen kunnen vanwege gemoedsbezwaren niet overgaan tot vaccinatie, vanuit een besef van afhankelijkheid en vertrouwen op God die alle dingen bestuurt. Deze groep mag nooit gedwongen worden een keuze tegen het eigen geweten in te moeten maken. Ook het ‘over de streep trekken’ en aanzetten tot vaccinatie ziet de SGP-fractie als een ongewenste vorm van drang die zeer dicht bij dwang ligt en in alle gevallen vermeden moet worden. 


Onjuiste voorlichting en daardoor onjuiste keuze op verkeerde gronden ziet de SGP-fractie tegelijk als een groot gevaar. De voorlichting vanuit de overheid en onder andere het RIVM is voor de gemiddelde inwoner ook niet altijd duidelijk en begrijpelijk.

Wij verwijzen voor een grondige afweging over vaccinatie dan ook graag naar de brochure van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) die te vinden is op: https://npvzorg.nl/thema/vaccinatie/ 


Laat vooral iedere inwoner hiermee een persoonlijke keuze maken; zonder dwang, drang of sturing, maar met gefundeerde, eerlijke en begrijpelijke voorlichting.


Om een goed beeld te krijgen hoe in SGP-kringen gedacht wordt over vaccinatie, hierbij nog twee leestips:

https://www.rd.nl/artikel/907105-vaccinatie-als-toren-van-babel

https://www.rd.nl/artikel/911596-niet-naar-school-zonder-pokkenbriefje