20 september 2018

Vaccineren zaak van gewetensvrijheid

ALBLASSERDAM – De keuze om wel of niet in te enten, blijft een zaak van het individuele geweten.

Dat betoogde SGP-raadslid Ten Hove afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering. Daar was het onderwerp vaccinatie aan de orde, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA aan het college.

Ten Hove kan zich vinden in de insteek van de PvdA om werk te maken van goede voorlichting. Toch blijft de keuze om wel of niet te vaccineren een zaak van individuele overtuiging. ‘De SGP hecht aan grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam en de individuele vrijheid. De overheid mag geen dwang toepassen. Ieder moet met een vrij geweten een persoonlijke afweging kunnen maken.’

In de achterban van de SGP wordt verschillend gedacht over inenten. Een deel vindt vaccinatie legitiem, vanuit de gedachte dat de mogelijkheden om ziekten te voorkomen benut mogen worden. Een ander deel vindt dat vaccineren niet strookt met het vertrouwen op Gods voorzienigheid.