29 november 2013

Verkiezingsprogramma gereed

Alblasserdam in vertrouwde handen

Verkiezingsprogramma SGP Alblasserdam gereed

Op vrijdag 29 november 2013 heeft lijsttrekker Peter Verheij in het MFC Maasplein het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van SGP Alblasserdam overhandigd aan Aart Boele. De aanbieding symboliseert de continuïteit van het bestuur waar de SGP zich sterk voor maakt. Het bestuur van de gemeente Alblasserdam is bij de SGP ‘In vertrouwden handen’. Aart Boele is ruim 16 jaar fractievoorzitter van de SGP en zal D.V. in maart 2014 terugtreden. Peter Verheij is sinds 2010 wethouder van de gemeente Alblasserdam en wil de rol van de SGP in het gemeentebestuur graag voortzetten. Zowel Aart Boele als Peter Verheij zijn geboren en getogen Alblasserdammers en symboliseren de slogan ‘puur Alblasserdam’ die de SGP uitdraagt bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

 

In vertrouwde handen

De SGP staat voor principiële politiek gebaseerd op Bijbelse uitgangspunten. Wij geloven dat ons werk bij de Heere God in ‘Vertrouwde handen’ is. Vanuit deze wetenschap maakt de SGP zich sterk voor een samenleving waar eigen verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en ondernemen centraal staan.

De SGP staat voor een betrokken, betrouwbaar en actief gemeentebestuur dat geworteld is in de samenleving. Het bestuur van de gemeente Alblasserdam is bij de SGP in vertrouwde handen. Alblasserdam is mede dankzij de SGP de afgelopen jaren in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ook financieel staat de gemeente er mede dankzij de SGP goed voor. De SGP wil haar bijdrage aan het gemeentebestuur graag continueren.

 

Speerpunten

De SGP heeft zes speerpunten geformuleerd waar zij zich sterk voor maakt. Bij ieder van de speerpunten zijn concrete acties geformuleerd. De acties die de SGP formuleert zijn mede ontleend aan de inventarisatie van ideeën onder Alblasserdammers en een toets van voorstellen door middel van een enquête op recente markten zoals het Havenfestival.

 

  1. Bestuur in vertrouwde handen
  2. Optimale samenwerking met inwoners
  3. Een aantrekkelijke gemeente
  4. Een sociale gemeenschap
  5. Een leefbaar en veilig dorp
  6. Een gezond huishoudboekje

 

De SGP maakt zich onder andere sterk voor verhoging van de veiligheid in het woongebied en op het bedrijventerrein. De SGP komt daarom met een concrete veiligheidsagenda. Een van de acties daarop is het realiseren van cameratoezicht op de bedrijventerreinen en de ontsluitingswegen. Uit de gehouden enquête bleek dat 70% van de deelnemers dit een prima idee vind. Ook het blauwalg vrij maken van het Lammetjeswiel – een van de acties voor een leefbaar dorp – kan op steun van ruim 80% rekenen. Verder is de aanpak van de luchtkwaliteit is voor veel Alblasserdammers een belangrijk punt. De SGP maakt zich daar daarom graag sterk voor.

 

Videoboodschap en programma

Gelijktijdig met de presentatie van het verkiezingsprogramma lanceert SGP Alblasserdam een tweede videoboodschap van Lijsttrekker Peter Verheij. U kunt deze hier vinden. Het complete verkiezingsprogramma treft u hier aan. De eerdere videoboodschap en de kandidatenlijst kunt u vinden op alblasserdam.sgp.nl