30 november 2015

Vluchtelingen (2)

In de raad is de Raadsinformatiebrief over de opvang van vluchtelingen in Alblasserdam besproken. Het debat in de raad kan gezien worden als een verantwoordingsdebat aan de raad door het college.

Voor Alblasserdam ging dit dossier pas echt leven op 12 oktober jongsleden. Met steun van het college en de fractievoorzitters is er toen besloten om ongeveer 35 vluchtelingen voor vier weken op te vangen en inmiddels weten we dat deze periode tenminste is verlengd tot 9 december 2015.

Als SGP fractie staan we achter dit initiatief. Lange tijd is Nederland al een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdelingen die zich hier vanwege geweld of onderdrukking hebben gemeld. Het is mooi om te zien dat de gemeente Alblasserdam nu ook praktisch gezien in deze lijn mag staan. Tenslotte vereist de christelijke barmhartigheid dat we aan vreemdelingen in nood onderdak bieden. Dit was en is voor ons een belangrijke motivatie om hulp aan deze kwetsbare groep te bieden

Tijdens het debat heeft de SGP het volgende ingebracht:

  1. Er wordt veel werk verzet door vrijwilligers. College let op deze groep, hun inbreng is belangrijk.
  2. Complimenten aan alle betrokkenen voor al het werk dat verzet is en wordt.
  3. Let op de communicatie met de burgers en vooral de omwonenden.
  4. De kans is aanwezig dat Alblasserdam op korte termijn een tweede aanvraag krijgt van het COA. College zorg vooraf dat de financiën geregeld zijn.
  5. Als Alblasserdam willen we de komende jaren ongeveer 75 statushouders van een woning voorzien, College zorg dat hier beleid voor gemaakt wordt.
  6. Als de huidige groep vluchtelingen langer gehuisvest moet worden, vindt de SGP dit geen probleem. Gebruik hiervoor de huidige locatie aan de Lelstraat.