7 mei 2019

Vragen SGP Alblasserdam over woningen arbeidsmigranten

ALBLASSERDAM • Een wijkschouw om te onderzoeken welke problemen en/of overlast woningen voor arbeidsmigranten in Alblasserdam met zich meebrengen; wat betreft de SGP zou het Alblasserdamse college daar het initiatief voor moeten nemen.

Aanleiding voor deze vraag aan het college is een ingezonden brief die onlangs in Klaroen.nl stond. 'Een bewoner uit de Staatsliedenbuurt uitte daarin zijn zorgen over het huisvesten van arbeidsmigranten en de overlast die daarbij ervaren wordt. Bij navraag blijken er minimaal veertien woningen bestemd te zijn voor arbeidsmigranten. De briefschrijver en meerdere bewoners van deze wijk maken zich al langere tijd ernstige zorgen over de leefbaarheid van de wijk.'

De SGP roept het college daarom op om samen met bewoners, verhuurders van woningen en Woonkracht10 een wijkschouw uit te voeren. 'Een wijkschouw kan mogelijk bijdragen aan het benoemden van de problematiek.'

Handhavend
Daarnaast wil de partij weten of bij burgemeester en wethouders alle woningen die bewoond worden door arbeidsmigranten bekend zijn en wijst de SGP op de vorig jaar vastgestelde Huisvestingsverordening. 'Deze zou meer handvatten moeten bieden om bij overlast handhavend op te treden en nieuwe aanvragen te beoordelen. Welke acties heeft de gemeente ondernomen na implementatie van de nieuwe verordening? En hebben er ook afwijzingen plaatsgevonden op basis van de verordening?' Het college geeft binnenkort antwoord op deze vragen.

 Bron: Het Kontakt