9 september 2016

Vragen SGP-fractie over openingstijden Brug over de Noord

 

De SGP-fractie heeft het college gevraagd na te gaan bij Rijkswaterstaat of opening van de Alblasserdamse brug tijdens de spits zoveel mogelijk kan worden vermeden.

Met name in de zomermaanden wordt de Alblasserdamse brug frequent geopend voor recreatievaart. Dit is ook het geval tijdens de spits. Omdat de brug gemiddeld een kwartier openstaat, resulteert dit in flink oponthoud voor de weggebruiker.

Om een goede doorstroming tijdens de spits te bevorderen is nodig dat de spits zo veel mogelijk wordt vermeden.

Uiteraard realiseert de fractie zich dat dit de recreatievaart beperkt; wellicht kan dit worden opgevangen door een extra brugopening buiten de spits.