14 oktober 2019

Waarom steunt de SGP de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam‘?

Vorige week verscheen de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam’. Ook de handtekening van de SGP staat hieronder. Waarom tekenen we mee?

In februari van dit jaar vroeg PvdA-raadslid Wim van Krimpen in de gemeenteraad aandacht voor de positie van de LHBTI-gemeenschap. Vanuit onze fractie delen we zijn zorgen als het gaat om agressie, onheuse bejegening, geweld en dergelijke. We hebben destijds aangekaart dat deze fenomenen helaas uitwassen zijn van een samenlevingsprobleem. Elke inwoner zal het met ons eens zijn dat we ‘verhuftering’ aan moeten pakken.  

Daarom hebben we de verklaring meegetekend. We willen graag een breed maatschappelijk debat over veiligheid en respect. In Alblasserdam willen we veilig samen-leven. Samenleven is een werkwoord.