1 maart 2017

Werkbezoek fractie aan Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA)

ALBLASSERDAM – Maandagavond 27 februari bracht de SGP (schaduw)fractie een werkbezoek aan Cortgene 20, het kantoor / huiskamer van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). Op deze manier krijgt de fractie beter inzicht in de activiteiten en toegevoegde waarde van deze belangrijke sociale netwerk- en gidsorganisatie in Alblasserdam.

Na een hartelijk welkom door Marjan Middelburg gaf Tonia Ruybroek aan hoe de SWA georganiseerd is en zich ontwikkelt. De directeur en Henri de Wit gaven aan dat de SWA opereert in een snel veranderde omgeving. De transitie van de decentralisaties is afgerond, de transformatie is in volle gang. Waar medewerkers vroeger vooral aanbod gericht werkten, wordt er nu uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt. Dit vraagt veel van de SWA, van haar medewerkers en van haar partners.

Om deze transformatie goed vorm te geven, moet er ook gezocht worden naar nieuwe wegen in de preventie sfeer. Deze experimenten kosten tijd en dus geld. De SGP fractie wil zich hard maken voor deze preventieve oplossingen en hebben hier tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen al duidelijk aandacht voor gevraagd aldus fractievoorzitter Jan-Willem de Leeuw.

Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van een drietal carrouselgesprekken. De zes (schaduw)fractieleden werden in tweetallen opgesplitst en werden bijgepraat door de mantelzorgconsulent (Heleen Visser), de coördinator van de vrijwilligerscentrale (Mattanja Kroon) en Alleta Vonk als coördinator sociale raadslieden. Aan de hand van casussen kreeg de fractie inzicht in de diverse en vaak lastige problemen die bij de sociale raadslieden langskomen. Verder blijken in Alblasserdam veel ouderen, maar ook twintigers met eenzaamheid te kampen. Het maatjesproject werkt met vrijwilligers die voor de langere termijn de uitdaging aan gaan om deze eenzame groep weer perspectief en hoop te geven. Tenslotte bleek het lastig om de mantelzorger in kaart te brengen. Veel mensen zien zichzelf onterecht niet als mantelzorger en missen op deze manier waardevolle ondersteuning en advies van de SWA.

Een uur later dan de bedoeling was werd deze informatieve en mooie avond afgesloten.