27 november 2014

Werkbezoek SGP-fractie bij de politie

Werkbezoek SGP-fractie bij wijkagent

Op donderdag 20 november 2014 bezocht de SGP-fractie de politie. Op deze manier heeft de (steun-)fractie zich verdiept in het werk van de wijkagenten en de lokale problematiek waarmee de wijkagent te maken heeft in het dagelijks werk.

Het bezoek startte in de vergaderruimte op het politiebureau aan de Goudsbloemstraat te Alblasserdam. Daar ontving de fractie tekst en uitleg van wijkagent Jan-Peter de Vreede. Onderwerpen die hierbij zoal aan bod kwamen waren de samenwerking met het Alblasserdamse gemeentebestuur, de rol van de wijkagent in de Alblasserdamse samenleving, hangjongeren en de hiervoor door het college voorgestelde JOP's (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) in de vorm van 3 zeecontainers, de beveiliging van industrieterreinen, drank- en drugsgebruik onder jong en oud, de prioriteiten voor de lokale politie en de reorganisatie-ontwikkelingen naar een landelijk politieapparaat met regionale teams.

Vervolgens zijn we gezamenlijk in een busje gestapt en het werkgebied van wijkagent De Vreede doorgereden. Hierbij zijn de bedrijventerreinen Hoogendijk, Nieuwland en Vinkenwaard bezocht. Onderweg konden de parkeerproblematiek, bedrijfsinbraken en soms zelfs ramkraken worden besproken. Daarna is ook de skatebaan bij de Roemer-Visscherstraat bezocht, en zijn we met de jongeren ter plaatse in gesprek gegaan. Zij juichen de JOP's toe. Ook gaven zij aan met enige regelmaat in gesprek te zijn met jongerenwerkers uit de ambtelijke organisatie als ook met de wijkagenten. De herkenning en het positieve gesprek tussen wijkagent en deze jongelui is ons uit dit werkbezoek bijgebleven.

Teruggekomen op het politiebureau konden we terugkijken op een leerzaam werkbezoek. Niet alleen de verantwoordelijkheid vanuit de functie van handhaver der wet, maar vooral ook een eigen gevoel van betrokkenheid met de Alblasserdamse samenleving kwam duidelijk naar boven. Na dit werkbezoek kwam gelukkig de gehele (steun-)fractie weer buiten het bureau op vrije voet.