J.M. ten Hove

Raadslid

Mijn naam is Jan Mark ten Hove. Ik ben 30 jaar oud en sinds 2012 getrouwd met Jannerieke Verloop. We hebben een zoon van 3 en een dochter van 2. In het dagelijks leven ben ik docent Nederlands op het Hoornbeeck College in Rotterdam. 

HEB JE POLITIEKE ERVARING?

Als jongere was ik al actief bij SGP-jongeren Rijssen. Na mijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht ben ik politiek redacteur geworden bij het Reformatorisch Dagblad. Daarna ben ik aan de slag gegaan als beleidsadviseur bij de landelijke SGP-jongeren. Ik was intensief betrokken bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. 

WAAROM DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad staat het dichtst bij de burger. Je kunt hier daadwerkelijk iets voor mensen betekenen. De Alblasserdamse gemeenteraad wil de samenleving nauw betrekken bij de besluitvorming, dat spreekt me aan. Samen met bewoners zijn er mooie plannen bedacht, bijvoorbeeld de renovatie van het Scheldeplein.“samenwerken met de samenleving is ook een lerend proces. Wat onze fractie betreft mogen we fouten maken, maar wel met als doel om daarna niet in herhaling te vallen. En dan doelen we met name op financiële sturing. Er is een tijd van dromen, een tijd van uitwerken, een tijd van bijstellen en een tijd van uitvoeren. En vooral een periode van bijstellen heeft onze fractie gemist in dit proces. Als gemeente moeten wij hierin sturend zijn en blijven, dat mogen wij niet verwachten van onze burgers. Wij hebben deskundige in huis die kunnen aangeven dat bepaalde wensen niet te realiseren zijn binnen het vooraf meegegeven kader en op welke wijze dit misschien wel gerealiseerd kan worden. Dergelijke afwijkingen kunnen we ons bij verbouwing gemeentehuis / Raadhuisplein niet permitteren.”Als fractie hebben we er alle vertrouwen in dat het college dit meeneemt in de plannen voor herinrichting van het Raadhuisplein.

WAT ZIJN JE EERSTE INDRUKKEN?

Zondermeer positief. In de fractie is veel kennis en kunde aanwezig. Vanaf de zomervakantie heb ik me een paar maanden gestort op de Commissie Grondgebied. Op het moment van schrijven volg ik de Commissies Bestuur en Samenleving. Dat betekent veel stukken lezen en vergaderingen bijwonen. De eerste paar keren moet je fors in de vergaderstukken duiken, omdat alles nieuw is, maar na enkele avonden merk je al dat je een basis krijgt. Dat geeft veel motivatie om op deze voet verder te gaan.

Terug naar overzicht