HomePartij

Partij

De SGP is in Alblasserdam al meer dan 90 jaar actief en mag nu ook deel uit maken van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De partij heeft altijd getoond een constructieve bijdrage te willen en te kunnen leveren aan het openbaar bestuur, zowel in de raad als in het college. Wij zien onze publieke taak in de samenleving als een grote verantwoordelijkheid. De SGP wil zich in de uitoefening daarvan laten leiden door Bijbelse waarden en normen omdat wij ervan overtuigd zijn dat die goed zijn voor iedereen.