Samenwerking in de Drechtsteden

 

Alblasserdam werkt al jaren succesvol samen met vijf gemeenten in de regio Drechtsteden. Drechtsteden heeft meerwaarde voor Alblasserdam, maar kent ook zijn beperkingen. De samenwerking binnen Drechtsteden moet flexibeler met meer maatwerk en meer vanuit de behoefte van de individuele gemeenten vormgegeven worden.  Het bestuur van de Drechtsteden moet wat de SGP betreft krachtiger en met meer focus op gezamenlijke belangen invulling geven aan haar taak. Het resultaat van de samenwerking moet scherper worden geformuleerd en meer centraal staan bij de uitvoering. Dit betekent voor de SGP dat de Drechtsteden per taakveld expliciet maakt of de taak efficiënter,  krachtiger en/of sneller tot gezamenlijk resultaat leidt dan wanneer deze door de zelfstandige gemeenten wordt uitgevoerd. De bedrijfsvoering van de regionale organisaties moet flexibeler en met minder ambtenaren vormgegeven worden. De SGP wil dat het bestuur periodiek de meerwaarde van het beleggen van taken bij de lopende samenwerkingsverbanden evalueert. Dit kan ook betekenen dat taken worden teruggehaald, zoals bijvoorbeeld in het verleden met de gladheidsbestrijding is gebeurd. De SGP draagt de Jeugdgemeenteraad een warm hart toe. Naast betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek, zien we de jeugdgemeenteraad als kweekvijver voor de gemeenteraad. De SGP wil dat daar actief in wordt geïnvesteerd.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.