Zelfstandig Alblasserdam

 

Alblasserdam is een vitale gemeente met een betrokken samenleving. Inwoners, maatschappelijke organisaties, wijkplatforms en belangengroepen zetten zich samen in voor een sterk dorp waar de sociale cohesie groot is en mensen veel voor elkaar betekenen. De kwaliteiten en eigen karakteristieken van Alblasserdam worden gewaarborgd en maximaal benut ten behoeve van de kwaliteit van leven, wonen en werken van onze Alblasserdammers.
De SGP is van mening dat de Alblasserdamse samenleving het beste gediend is met een zelfstandig gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat. Op die manier kan de opgave waar de gemeente voor staat het beste omgezet worden naar de pasmunt van de lokale behoefte en wensen. Het bestuur bekijkt per taak op welke schaal dit het beste vorm gegeven kan worden. Op wijk, buurt, gemeente of bovengemeentelijk niveau.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.