U zocht op: Uit de raad-Alb, dit leverde 64 resultaten op.


Blik op de raad: Jaarwisseling

SGP Alblasserdam / Actueel / 26 feb. 2020 / 59 woorden

deze raadsronde stonden de evaluatie oud&nieuw en handhavingsbeleid op de agenda. Puur gekeken naar het aantal aanhoudingen en het schadebedrag kan worden gesteld dat de jaarwisseling goed is verl...

Bijdrage Corné van Werkhoven: Evaluatie oud&nieuw

SGP Alblasserdam / Actueel / 13 feb. 2020 / 37 woorden

SGP-raadslid Corné van Werkhoven overhandigt meldingen via vuurwerkmeldpunt SGP aan burgemeester Jaap Paans. Foto: Maarten-Jan van der Ende Evaluatie Oud & Nieuw Voorzitter, bij evaluer...

Bijdrage Maarten-Jan van der Ende: Handhaving

SGP Alblasserdam / Actueel / 12 feb. 2020 / 49 woorden

Voorzitter, Allereerst spreekt de SGP-fractie haar waardering en steun Uit voor de werkzaamheden van Handhaving in Alblasserdam. Het zijn o.a. onze Handhavers die dagelijks werken aan een veilig en...

Blik op de raad: Zorg

SGP Alblasserdam / Actueel / 10 feb. 2020 / 52 woorden

de zorg kost steeds meer. Om de zorg betaalbaar te houden, moet er getransformeerd (verbeterd) worden. Twee WMO voorbeelden: de eerste was onze lokale preventienota: lokale zorg verbeteren en toeganke...

Bijdrage begroting 2020

SGP Alblasserdam / Actueel / 12 nov. 2019 / 40 woorden

Voorzitter, waar we voor de zomervakantie nog een perspectiefnota bespraken, waarin een jaarlijks tekort van circa 2 miljoen euro geschetst werd, ligt vanavond een slUitende programmabegroting voor. N...

Inbreng SGP over gebiedsvisie Kinderdijk

SGP Alblasserdam / Actueel / 1 nov. 2019 / 49 woorden

Voorzitter, daarnaast hebben wij vanUit Molenlanden vernomen dat hier nog explicieter de discussie is gevoerd over de governance. Dit riep bij onze fractie de vraag op welke rol onze raad hierin preci...

Waarom steunt de SGP de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam‘?

SGP Alblasserdam / Actueel / 14 okt. 2019 / 44 woorden

Vorige week verscheen de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam’. Ook de handtekening van de SGP staat hieronder. Waarom tekenen we mee? In februari van dit jaar vroeg PvdA-raadsli...

Algemene beschouwingen 2019

SGP Alblasserdam / Actueel / 9 jul. 2019 / 58 woorden

  Voorzitter, In de achterliggende weken heb ik herhaaldelijk moeten denken aan de geschiedenis van Jozef die door Goddelijke besturing in Egypte terecht kwam om daar Forao’s droom te mogen...

Blik op de Raad - Gemeentefinanciën

SGP Alblasserdam / Actueel / 3 jul. 2019 / 54 woorden

de gemeente Alblasserdam kende de achterliggende jaren financieel gezonde tijden, maar dit lijkt sinds 2019 niet meer zo vanzelfsprekend. Waar we bij de jaarrekening 2018 nog incidenteel geld overhiel...

13 juni: derde inloopmoment SGP-fractie

SGP Alblasserdam / Actueel / 7 jun. 2019 / 54 woorden

ALBLASSERDAM – de SGP-fractie organiseert donderdag 13 juni 2019 voor de derde keer een inloopmoment voor inwoners. Voorafgaand aan de fractievergadering wil de partij inwoners de mogelijkheid g...