U zocht op: Uit de raad-Alb, dit leverde 60 resultaten op.


Bijdrage begroting 2020

SGP Alblasserdam / Actueel / 12 nov. 2019 / 40 woorden

Voorzitter, waar we voor de zomervakantie nog een perspectiefnota bespraken, waarin een jaarlijks tekort van circa 2 miljoen euro geschetst werd, ligt vanavond een slUitende programmabegroting voor. N...

Inbreng SGP over gebiedsvisie Kinderdijk

SGP Alblasserdam / Actueel / 1 nov. 2019 / 49 woorden

Voorzitter, daarnaast hebben wij vanUit Molenlanden vernomen dat hier nog explicieter de discussie is gevoerd over de governance. Dit riep bij onze fractie de vraag op welke rol onze raad hierin preci...

Waarom steunt de SGP de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam‘?

SGP Alblasserdam / Actueel / 14 okt. 2019 / 44 woorden

Vorige week verscheen de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam’. Ook de handtekening van de SGP staat hieronder. Waarom tekenen we mee? In februari van dit jaar vroeg PvdA-raadsli...

Algemene beschouwingen 2019

SGP Alblasserdam / Actueel / 9 jul. 2019 / 58 woorden

  Voorzitter, In de achterliggende weken heb ik herhaaldelijk moeten denken aan de geschiedenis van Jozef die door Goddelijke besturing in Egypte terecht kwam om daar Forao’s droom te mogen...

Blik op de Raad - Gemeentefinanciën

SGP Alblasserdam / Actueel / 3 jul. 2019 / 54 woorden

de gemeente Alblasserdam kende de achterliggende jaren financieel gezonde tijden, maar dit lijkt sinds 2019 niet meer zo vanzelfsprekend. Waar we bij de jaarrekening 2018 nog incidenteel geld overhiel...

13 juni: derde inloopmoment SGP-fractie

SGP Alblasserdam / Actueel / 7 jun. 2019 / 54 woorden

ALBLASSERDAM – de SGP-fractie organiseert donderdag 13 juni 2019 voor de derde keer een inloopmoment voor inwoners. Voorafgaand aan de fractievergadering wil de partij inwoners de mogelijkheid g...

Thema-avond Mercon Kloos en Molengebied

SGP Alblasserdam / Actueel / 16 mei 2019 / 42 woorden

ALBLASSERDAM – de SGP-fractie organiseert een thema-avond over Mercon Kloos en over het Molengebied. de fractie wil graag in gesprek met inwoners, met name met omwonenden van het Mercon Klooster...

Vragen SGP Alblasserdam over woningen arbeidsmigranten

SGP Alblasserdam / Actueel / 7 mei 2019 / 38 woorden

ALBLASSERDAM • Een wijkschouw om te onderzoeken welke problemen en/of overlast woningen voor arbeidsmigranten in Alblasserdam met zich meebrengen; wat betreft de SGP zou het Alblasserdamse colleg...

Waarom steunde SGP de motie LHBTI-beleid?

SGP Alblasserdam / Actueel / 21 feb. 2019 / 47 woorden

Al enige tijd werd door de PvdA gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de LHBTI-gemeenschap. Hiervoor overhandigde PvdA-raadslid Wim van Krimpen al eens een regenboogvlag aan burgemeester Paans...

Drechtsteden: nu advies van commissie-Deetman...

SGP Alblasserdam / Actueel / 4 feb. 2019 / 41 woorden

de Drechtstedensamenwerking is een bijzondere: zeven gemeenten met bij elkaar bijna 300.000 inwoners werken samen op thema’s als wonen, werken, bereikbaarheid, energiebeleid en het sociaal domei...