U zocht op: Uit de raad-Alb, dit leverde 66 resultaten op.


Algemene beschouwingen 2020

SGP Alblasserdam / Actueel / 8 jul. 2020 / 57 woorden

Voorzitter, college, leden van de raad,     Vorig jaar bracht onze fractie de zeven vette en de zeven magere jaren, ten tijde van Jozef in Egypte, in herinnering bij het Uitspreken van de Al...

Blik op de raad: Inburgering

SGP Alblasserdam / Actueel / 7 mei 2020 / 48 woorden

We hebben in de commissie en in de raad van gedachten gewisseld over de nieuwe Wet Inburgering, die volgend jaar zomer ingevoerd wordt. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburge...

Blik op de raad: Jaarwisseling

SGP Alblasserdam / Actueel / 26 feb. 2020 / 59 woorden

deze raadsronde stonden de evaluatie oud&nieuw en handhavingsbeleid op de agenda. Puur gekeken naar het aantal aanhoudingen en het schadebedrag kan worden gesteld dat de jaarwisseling goed is verl...

Bijdrage Corné van Werkhoven: Evaluatie oud&nieuw

SGP Alblasserdam / Actueel / 13 feb. 2020 / 37 woorden

SGP-raadslid Corné van Werkhoven overhandigt meldingen via vuurwerkmeldpunt SGP aan burgemeester Jaap Paans. Foto: Maarten-Jan van der Ende Evaluatie Oud & Nieuw Voorzitter, bij evaluer...

Bijdrage Maarten-Jan van der Ende: Handhaving

SGP Alblasserdam / Actueel / 12 feb. 2020 / 49 woorden

Voorzitter, Allereerst spreekt de SGP-fractie haar waardering en steun Uit voor de werkzaamheden van Handhaving in Alblasserdam. Het zijn o.a. onze Handhavers die dagelijks werken aan een veilig en...

Blik op de raad: Zorg

SGP Alblasserdam / Actueel / 10 feb. 2020 / 52 woorden

de zorg kost steeds meer. Om de zorg betaalbaar te houden, moet er getransformeerd (verbeterd) worden. Twee WMO voorbeelden: de eerste was onze lokale preventienota: lokale zorg verbeteren en toeganke...

Bijdrage begroting 2020

SGP Alblasserdam / Actueel / 12 nov. 2019 / 40 woorden

Voorzitter, waar we voor de zomervakantie nog een perspectiefnota bespraken, waarin een jaarlijks tekort van circa 2 miljoen euro geschetst werd, ligt vanavond een slUitende programmabegroting voor. N...

Inbreng SGP over gebiedsvisie Kinderdijk

SGP Alblasserdam / Actueel / 1 nov. 2019 / 49 woorden

Voorzitter, daarnaast hebben wij vanUit Molenlanden vernomen dat hier nog explicieter de discussie is gevoerd over de governance. Dit riep bij onze fractie de vraag op welke rol onze raad hierin preci...

Waarom steunt de SGP de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam‘?

SGP Alblasserdam / Actueel / 14 okt. 2019 / 44 woorden

Vorige week verscheen de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam’. Ook de handtekening van de SGP staat hieronder. Waarom tekenen we mee? In februari van dit jaar vroeg PvdA-raadsli...

Algemene beschouwingen 2019

SGP Alblasserdam / Actueel / 9 jul. 2019 / 58 woorden

  Voorzitter, In de achterliggende weken heb ik herhaaldelijk moeten denken aan de geschiedenis van Jozef die door Goddelijke besturing in Egypte terecht kwam om daar Forao’s droom te mogen...