20 november 2020

Alblasserdammer content met PDM-Proef

Alblasserdam – Inwoners zijn zeer tevreden met de tweewekelijkse ophaalronde van de PMD-container, de ‘oranje container’, maar geven ook aan niet meer afvalstoffenheffing te willen betalen.

Dat blijkt uit een enquête van SGP Alblasserdam, die door 225 inwoners ingevuld is. 84 procent van de respondenten is blij dat sinds dit kalenderjaar eens in de twee weken het plastic opgehaald wordt, vanwege een volle container of stankoverlast. De SGP-fractie is initiator van deze proef, voorheen werd de oranje container per vier weken geleegd.

Naast de grote tevredenheid over het frequenter ophalen van vuilnis, laat 92 procent van de ondervraagden weten niet meer afvalstoffenheffing te willen betalen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden prefereert het betalen per keer dat het restafval in de container gedaan wordt boven een vaste afvalstoffenheffing per jaar. Daarnaast geeft 85 procent van de inwoners aan gescheiden inzamelen belangrijk te vinden, dit ook altijd te doen of er op te letten. 

SGP-raadslid Harrold van Vliet: ‘Verschillende fracties wilden de extra ophaalronde al schrappen tijdens de begrotingsvergadering, gelukkig hebben we dit kunnen voorkomen. In het eerste kwartaal van volgend jaar volgt een evaluatie in de gemeenteraad over de ophaalronde PMD. De SGP-fractie neemt de resultaten van deze enquête mee in haar inbreng.’