11 februari 2023

Provinciale Statenverkiezingen

Op 15 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten. Anno 2023 maken we in het politieke landschap (en daarbuiten) roerige tijden mee. Dat is iets van alle tijden, maar juist in aanloop naar deze verkiezingen zijn verschillende onderwerpen erg actueel. SGP Zuid-Holland gaat niet op de golfbewegingen mee, maar kijkt naar de horizon aan de hand van ons Bijbels kompas. Het thema voor de periode 2023-2027 is ‘koersvast’.

Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van vijf verschillende onderwerpen:

  1. Voedsel en natuur
  2. Wonen
  3. Duurzaamheid 
  4. Verkeer
  5. Bestuur

Lees het verkiezingsprogramma 2023-2027 (PDF)

Filmpjes

SGP Zuid-Holland maakte tevens een serie animatievideo's waarin ze op een leuke manier laten zien wat hun plannen voor Zuid-Holland voor de komende jaren zijn.

Bekijk de filmpjes op YouTube