11 oktober 2023

Regenboog(vlag)

Regenboog(vlag)

Vandaag is het Coming Out Day. Ook in Alblasserdam wordt sinds een paar jaar op deze dag de zogenaamde regenboogvlag gehesen. Het idee hierachter is het steunen van LHBTI’ers. De regenboogvlag gaat echter verder dan het motto ‘iedereen mag er zijn’. Daarom heeft de SGP destijds tegen de ‘regenboogvlagmotie’ gestemd, zie hiervoor: https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/nieuws/waarom-de-sgp-tegen-de-regenboogvlag-stemde

De regenboogvlag staat symbool voor een levensvisie die haaks staat op Bijbelse uitgangspunten als het gaat om het huwelijk tussen man en vrouw en het gezin gebaseerd op vader en moeder en kinderen. Voor meer achtergrondinformatie: https://www.bijbelsberaadmv.nl/2023/06/16/de-oorsprong-van-de-regenboogvlag/

Waarnaar verwees ook alweer de regenboog? Het is een teken door God gegeven, om daarmee Zijn trouw te bevestigen. Trouw aan de belofte dat de aarde nooit meer door een algehele watervloed zal vergaan; dit is te lezen in Genesis 9: https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/9.html

Een praktisch voorbeeld van Gods trouw is het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Na de Holocaust kregen de Joden in 1948 het land terug. Hoewel omringd door vijanden, zoals Hamas en Hezbollah, bestaat Israël anno 2023 nog steeds. Dankzij de trouw zoals weerspiegelt in de regenboog.