1 december 2021

Vragen Jaco Brand over skatebaan

ALBLASSERDAM • Onderdelen van de skatebaan aan de Rembrandtlaan in Alblasserdam zijn afgelopen weekeinde met grof geweld vernield. Er is voor 6000 euro schade ontstaan, meldde burgemeester Jaap Paans dinsdagavond 30 november tijdens de gemeenteraadsvergadering. Jaco Brand van de SGP vroeg bij de ‘actualiteiten’ aandacht voor de vernieling.

Brand vertelde: “Ik wil stilstaan bij een incident dat het nieuws nog niet heeft bereikt. Afgelopen zondag werden buurtbewoners nabij de Hobbemalaan en de Roemer Visscherstraat opgeschrikt door een harde explosie. Een groep jongeren maakte een einde aan een object op de skatebaan. De klap was zo groot dat plaatmateriaal door de lucht vloog, de ramen trilden en het was lange tijd mistig door de rook.”

“Verder hebben we begrepen dat er vernielingen zijn aangericht op sportpark Souburgh. Dergelijke vernielingen zijn verwerpelijk en mogen we niet accepteren als antwoord op het vuurwerkverbod of misschien als reactie op maatschappelijke onvrede op het huidige coronabeleid. Om te voorkomen dat dit een patroon gaat worden voor de komende weken richting oud jaar, vragen we de burgemeester welke maatregelen hij neemt om dit zoveel als mogelijk te voorkomen? Buurtbewoners maken zich zorgen en vragen zich af wanneer het volgende plaatsvindt.”

Verwerpelijk
Burgemeester Jaap Paans noemde het ‘verwerpelijk, baldadig gedrag. onacceptabel, onaanvaardbaar’. Paans: “Dat vraagt om een tegenreactie. Natuurlijk via de politieke lijn, die u nu bewandelt, want het is goed daar aandacht aan te besteden. Ergens ben je blij dat het nog even niet het nieuws heeft gehaald, want dat zou anderen kunnen aanmoedigen in die lijn te volgen. Aan de andere kant mag in het politieke domein geduid worden dat dit verwerpelijk baldadig gedrag is. En baldadig is dan een understatement. Er is ernstige schade ontstaan van 6000 euro.”

Daders in beeld
Verder vertelde de burgemeester dat er werd nagedacht over vervanging van toestellen, maar dat het college nu aan het herbezinnen is wat daar te gaan doen. Verder vertelde Paans dat de plek bij de skatebaan al gemarkeerd staat als ‘hotspot’ en daarmee al extra aandacht krijgt. Tot slot zei Paans dat er intussen ook al een beeld is van de daders.

“Door toedoen van omwonenden zijn er concrete profielen van mogelijke daders bekend. Hier hebben we mogelijk te maken met een specifieke groep die aandacht vraagt door dit te doen. Die aandacht krijgen ze door mensen met busjes en auto’s. Er is aangifte gedaan. Nu kan opsporing starten. De politie neemt het serieus. Waar mogelijk proberen we de schade te verhalen, maar rechters zijn niet makkelijk te verleiden om een aangifte met een persoon al meteen in een schadevergoeding om te zetten. We hebben beperkte schadevergoeding toegewezen gekregen en op die zaak loopt zelfs nog een hoger beroep. Het zijn bewerkelijke processen. Er zijn gesprekken met ondernemers en predikanten om jongeren op te roepen geen overlast te veroorzaken,” aldus Paans.

bron: hetkontakt.nl