11 november 2023

Bijdrage jaarwisseling

Bijdrage jaarwisselingSGP-raadslid Corné van Werkhoven had onlangs over de jaarwisseling de volgende inbreng:

''Voorzitter,
Wat een gemiste kans ook dit jaar weer, dat de landelijke politiek het vuurwerkverbod laat liggen en dit maar niet wil doorvoeren. Blijkbaar wil men zich daar de vingers niet aan branden, en de vervroegde verkiezingen hebben hier ook geen goed aan gedaan. Voor de meeste partijen die tegen een vuurwerkverbod zijn (en daar is de stemwijzer wel erg gemakkelijk voor op dit moment!) is het argument dat het zo’n mooie Nederlandse traditie is. Wij denken daar inmiddels echt anders over: als we zien hoeveel schade, overlast, angst bij ouderen en dieren en onkosten door hulpdiensten ermee gemoeid zijn. En dan nog een vraag aan het college: wat zou ons vuurwerkfestijn wel niet doen bij vluchtelingen uit oorlogsgebieden, die wij hier mogen opvangen? Begin van deze vergadering deed de burgemeester nog een mededeling over extra opvang. Nemen we dat dan maar even voor lief? En dan nog een gewetensvraag aan het college: hoe is de enorme piekbelasting op het milieu nu precies te rijmen met onze doelstelling een ‘Fit en groen dorp in de polder’ te willen zijn? Zetten we ook dat maar even in de ijskast?
U begrijpt: de SGP had dit graag anders gezien, bij voorkeur geheel vuurwerkvrij. Wanneer we dit als Alblasserdam alleen doen en alle omliggende gemeenten hieraan niet meedoen, zal dit praktisch geen haalbare kaart zijn. Wel zouden we er in de huidige omstandigheden graag alles aan doen om de overlast zo veel als mogelijk te verminderen.
Voorzitter, het is niet allemaal in de mineur vanavond, wij zijn blij te zien dat de gemeente haar maatregelen neemt, vergelijkbaar met vorig jaar. Heel goed dat opnieuw stevig wordt ingezet ter preventie op jongerenwerk, die hebben een uitstekende rol vervuld in de achterliggende jaren. Wel zouden wij de portefeuillehouder willen oproepen deze maatregel in het vervolg echt eerder te publiceren. Waarom presenteren we niet al vanaf september het centrale meldpunt? Waarom benutten we de digitale reclamezuilen bij de ingangen van het dorp niet meer en eerder?
Dan de vuurwerkvrije zones, goed dat ze zijn ingesteld, al is ook dit sterk afhankelijk van de goede wil van onze inwoners, politie en handhavers hebben hier eigenlijk onvoldoende capaciteit voor. Een vraag hierbij aan de portefeuillehouder: we lazen van de ouderencentra, kinderboerderij en manege, maar is hierin ook nog gedacht aan de vluchtelingenopvang in Havenkerk en Jozua-gemeente? Zouden die locaties ook niet in aanmerking moeten komen?
Tenslotte doet de burgemeester aan het einde van de memo een zeer terechte oproep aan alle ouders en verzorgers van onze jongeren. Dit sprak ons aan: bij ouders ligt ook een grote verantwoordelijkheid hoe hun jongeren zich op straat gedragen. Ook ons bracht dit in een dilemma, zeker nu oudejaarsdag ook nog eens op de zondag valt, die wij graag als rustdag doorbrengen, en die ons zoals u weet ook echt zwaar weegt. Ook jongeren uit onze achterban is actief in het afsteken van vuurwerk. Wij hebben dan ook een extra oproep gedaan aan onze ouders via verschillende kerkbladen, dit te bespreken met hun kinderen. We hopen ook dat er veel inwoners zullen zijn in ons dorp die op oudejaarsdag ook wat respect willen opbrengen voor dat deel van onze inwoners dat de zondag als rustdag in ere wil houden.''