8 juni 2024

Maak meldpunt voor geluidsoverlast van evenementen

ALBLASSERDAM • Voor inwoners die last hebben van te hard geluid bij evenementen moet er een meldpunt komen. Dat vraagt de SGP aan burgemeester en wethouders.

De partij trok al eerder aan de bel over de grote hoeveelheid decibellen die festiviteiten in Alblasserdam produceren. De manier waarop het college hiermee omgaat, daar is de SGP niet tevreden mee. 

‘Begrijpt u dat er een groep inwoners/omwonenden is dat bij grote muziekevenementen, tuinfeesten of feesten in en rond horecagelegenheden niet kan genieten van de soms enorme decibellen’, schrijft de SGP aan het college. ‘En ondanks de aanzienlijke overlast die zij ervaren hierover niet willen klagen? Zo ja, hoe brengt het college dit begrip in de praktijk tot uiting?’

Daarom vraagt de SGP om ‘een duidelijk meldpunt te publiceren op de gemeentelijke website voor direct contact, voor omwonenden die geluidshinder ervaren van (muziek/horeca) evenementen.’

Onderzoek naar impact op leefbaarheid

Ook vraagt de partij hoe de gemeente de impact van (muziek/horeca)evenementen op de leefbaarheid in de buurt onderzoekt. ‘Worden hier ook omwonenden bij betrokken?’ 

En - voor de SGP vanzelfsprekend - komt ook de zondagsrust aan bod. ‘Zoals u onze partij kent, betreuren wij het dat bij een evenement als het Lammetjeswielfestival pas om 1:00 uur op zondagochtend de muziek uit gaat en om 2:00 uur het evenement eindigt.’ 

Daarom vraagt de SGP of het college bereid is een oproep te doen bij de organisator om eerder te stoppen. ‘En daarmee rekening te houden met dat deel van onze inwoners dat grote waarde hecht aan de zondag als rustdag?’

Bron: HetKontakt Klaroen SGP Alblasserdam: maak meldpunt voor geluidsoverlast van evenementen | Al het nieuws uit Alblasserdam en Papendrecht (hetkontakt.nl) (geraadpleegd op 08-06-2024)