11 september 2023

Stenen stapelen op Haven-Zuid

Stenen stapelen op Haven-Zuid

Stenen stapelen op Haven-Zuid wordt steeds realistischer. Het college is voornemens om het ontwerp bestemmingsplan dit jaar nog in procedure te brengen en dat is goed nieuws. Het programma bestaat uit circa 150 appartementen, waarvan ongeveer 60 woningen in het sociale segment.

Aan de zijde van Oceanco komt er een parkeergarage van twee of drie lagen hoog. De wethouder komt nog met een onderbouwing waarom een derde laag gewenst is en welk kostenplaatje daarbij hoort. Richting de haven is op de begane grond een commerciële plint gesitueerd waarvan de exacte invulling nog niet bekend is.

De SGP-fractie heeft tijdens de commissie ook expliciet aandacht gevraagd voor kruispunt Marineweg-Dam. Eventuele aanpassingen dienen gelijktijdig met het project Haven-Zuid te worden opgepakt, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar de verkeersveiligheid van de fietser.